Op al onze leveringen en diensten zijn onze voorwaarden van toepassing, gedeponeerd  bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 29048435. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar schriftelijk toezenden.

VOORWAARDEN REGTVOORT B.V. 2014

 

All deliveries and services are based on our General Terms & Conditions, lodged with the Chamber of Commerce in The Hague under number 29048435. On request we can send this document by post.

GENERAL CONDITIONS OF REGTVOORT B.V. 2014