Het verankeren van een tentaccommodatie is een belangrijke aangelegenheid. Wanneer u een tentaccommodatie bij ons koopt lichten wij u graag in over de benodigde verankering van uw tent en de manieren waarop u dit kunt realiseren. Misschien bent u net begonnen met het verhuren van tenten of bent u van plan om een opslagtent aan te schaffen. Veiligheid is van levensbelang. Lees in dit artikel meer over het verankeren van tenten.

Waarom is verankering zo belangrijk?

Storm en krachtige windstoten zijn één van de grootste vijanden van een tentaccommodatie. Wanneer uw tent goed is verankerd, is deze ook bestand tegen de harde windstoten. Het is geheel afhankelijk van de locatie, de toepassing, het type tent en de afmetingen tot welke windkrachten uw tent bestand is. Dit kan variëren van 80 tot wel 150 km per uur.

Tentaccommodaties die zijn kapot gewaaid of ingestort zijn zeldzaam maar het komt wel voor. Er zijn verschillende evenementen geweest waar één of meerdere tenten vanwege extreem zware windstoten en noodweer zijn bezweken. Hierdoor is er de laatste jaren verscherpte regelgeving en handhaving ontstaan op en rond de tentenverhuurbranche. Festiviteiten en activiteiten van korte duur maar ook opslagtenten kunnen het zwaar te verduren krijgen. Dit ondanks de zwaardere uitvoeringen en hogere eisen en normen waaraan zij voldoen. Vanwege het veranderende klimaat wordt het weer minder voorspelbaar en extremen komen vaker voor. Windhozen en mini-tornado’s zijn ook in Europa geen apart verschijnsel meer.

Voor elk type tentaccommodatie bestaat er een zogenoemd `Tentboek` waarin (onder vele andere zaken) is vastgelegd tegen welke windlast de constructie bestand is, en welke verankering dient te worden ingezet om dit te kunnen realiseren. De benodigde verankering wordt uitgedrukt in de hoeveelheid benodigde ballast of contragewicht in kilogram, en wordt bepaald aan de hand van statische constructieberekeningen.

Aanvullend, en nog belangrijker, is in dit Tent-Boek beschreven bij welke windsnelheden de betreffende tent dient te worden ontruimd in het kader van de veiligheid.

KLIC melding

De meest gebruikte manier om een tent te verankeren is door middel van stalen slagpennen, ofwel haringen. Deze kunnen afhankelijk van de toepassing tot wel 150 cm lang zijn. Wanneer er slagpennen worden ingezet om een tent te verankeren is een klic melding noodzakelijk. Hierdoor wordt de ligging van ondergrondse kabels en leidingen opgevraagd, zodat we tijdens het inslaan van de pennen niet voor verrassingen komen te staan of ongewenst een beschadiging wordt veroorzaakt.

Verankeren is mogelijk op diverse manieren

De verankering van een tent kan op diverse manieren worden gerealiseerd:

  • Door middel van zwaarlast vloerframes
  • Door middel van slagpennen
  • Door middel van ballast blokken
  • Door middel van betonankers of lijmankers

Het is ook mogelijk om verschillende mogelijkheden van verankering te combineren. Deze combinatie wordt meestal gemaakt wanneer er harde windstoten worden verwacht of wanneer dit vereist is vanwege de statische berekening.

Verankering met zwaarlast systeemvloer

Een zwaarlast systeemvloer bestaat uit stalen frames van 2,5 bij 5 meter, ingelegd met Fins berken betonplex. Hierdoor is deze zwaarlast vloer zeer robuust. Een vloerplaat weegt zo’n 500 kg per stuk, waardoor deze uitsluitend met een heftruck geplaatst kunnen worden. Vanwege de zwaarte zijn vloerframes uitermate geschikt om een tentaccommodatie te verankeren.
Hieronder ziet u de verankering door middel van een zwaarlast systeemvloer.

Verankering met slagpennen

Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van een zwaarlast systeemvloer, wordt de tent verankerd door middel van slagpennen. Een slagpen is minimaal 100 cm lang en heeft een doorsnede van 2.5 tot soms wel 4 cm. Vandaar dat er altijd een klic melding gedaan dient te worden, zodat de slagpen niet in een belangrijke leiding terecht komt. De slagpen gaat namelijk minimaal 90 cm de grond in. De pennen worden de grond in gewerkt met een speciale ‘wacker’ machine.

Wanneer de ondergrond in eerste instantie niet geschikt is voor slagpennen, zoals asfalt dient er eerst met een speciale boor een gat te worden geboord, waarna het mogelijk om de slagpennen er alsnog in te slaan.

Onderstaande afbeelding laat de combinatie van een zwaarlast systeemvloer en slagpennen zien.

Verankering met ballast blokken

Een andere manier van verankeren is door middel van betonverzwaring. Deze manier van verankeren dient vaak te worden ingezet op plaatsen waar het gebruik van slagpennen niet is toegestaan of niet mogelijk is. Ballast blokken worden veel als aanvulling op zwaarlast vloerframes ingezet. We maken gebruik van ballast blokken die 750 of 1250 kg wegen.

Hoeveel ballast er gebruikt wordt is afhankelijk van de locatie van uw tent en van de toepassing. De benodigde ballast wordt bepaald aan de hand van statische constructieberekeningen in combinatie met de locatie en gebruikte uitvoering van de tent. Van iedere tent of tentlijn die wij in ons verkoopassortiment hebben zijn deze berekeningen aanwezig. Hierdoor wordt de juiste ballast gebruikt en de veiligheid gegarandeerd.

Verankering met betonankers of lijmankers

Wanneer uw gekochte tent op een betonnen ondergrond geplaatst dient te worden, zoals op stelconplaten, is dat ideaal! Het gewicht van deze betonplaten of van de betonvloer zijn ideaal om in te zetten voor verankering. We maken we dan gebruik van betonankers. Met deze verankering wordt het beton bijna tot niet aangetast. In de betonnen ondergrond wordt een gat geboord, waarna het boorgat wordt schoon geblazen en geborsteld. Vervolgens wordt het zelf borgende anker geplaatst en de moer bevestigd.

In verharde ondergrond met minder dichtheid kan aanvullend nog worden gekozen voor lijmankers. Hiermee worden de ankers verlijmd in plaats van een zelf borgend systeem.